Aroufke staat voor de kalverstal

Het schipperkesvriendennederland van mevrouw Rotgans

BOEKBESPREKING IN “WOEF” , juni 1981 : Het is me dikwijls opgevallen dat velen die de auteur van een boek goed kennen , dat boek minder hoog aanslaan omdat ze weten dat het maar geschreven is door een gewone hondenliefhebber . Ik heb het voorrecht de schrijfster van "Het schipperke" reeds enkele jaren te kennen en nochtans aanzie ik haar niet als iemand die zo maar liefhebberij heeft in honden .Keurmeester G.v.Ceulenbroek schreef ooit eens over mevrouw Rotgans : “U bent een van die unicums  die de God van alle hondenrassen heeft geschapen om van een speciaal ras het meterschap waar te nemen en er voor te zorgen .” Zelf heb ik mevrouw Rotgans  samen met mevrouw Charneau uit Frankrijk en mevrouw Vanhove uit België eens verheven tot de “Grote Drie “ van de Schipperkes-wereld .Verder heb ik ook nog geschreven dat mevrouw Rotgans wat het Schipperkesbestand betreft in Nederland werkelijk ieder exemplaar  , ieder nest , iedere kennel en alle bloedlijnen door en door kent en dat een dergelijke kennis voor een bepaald ras van onschatbare waarde is . In zijn boek “Het verschijnsel hond “ schrijft D.M.Engel dat vaak veel kynologische gegevens verborgen blijven of verloren gaan door verhuizingen , bij overlijden , wisselingen van besturen en moeilijkheden in verenigingen . Daarom is het zo verheugend dat mevrouw Rotgans haar kennis over het Schipperke heeft te boek gesteld , op een manier die de beginnende  liefhebber kan boeien , doch ook voldoende uitgebreid om de reeds overtuigende Schipperkes-liefhebber ongekende gegevens en nieuwe inzichten bij te brengen .De schrijfster voelt zich ook goed geplaatst over een Belgisch ras te schrijven , want ze merkt terecht op : “Waren ons land en België niet tijdenlang verenigd in Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden ? En behalve dat , zou het kleine zwarte ding geweten hebben hoe de grenslijn precies liep , ook in de tijden toen zij nog in grote getalen vooral het Vlaamse land bevolkten ?”Om  een idee te krijgen over wat allemaal behandeld wordt in “Het Schipperke “ geven we een greep uit de inhoud : de oude geschiedenis ; plaats in de kynologie ; voorvaderen ; geschiedenis van het ras in Engeland ; de tijd tussen de twee wereldoorlogen (België ,Frankrijk , Nederland) ;‘t Schipperke in de U.S.A. ;recente geschiedenis in België ; fok in de F.C.I.landen na 1945; Schipperkes over de hele wereld ; de Standaard ; het karakter. Een drietal zaken lijkt me toch bijzonder belangrijk wat de inhoud van “Het Schipperke “betreft .Vooreerst dat het de lezer toch wel zeer duidelijk wordt gemaakt welke belangrijke plaats in de wereld de kleine zwarte Belg inneemt , daar waar de populariteit in de “lage landen aan de Zee” beslist nog zou moeten toenemen.Verder  waardeer ik in hoge mate dat het boekwerk zeer up to date is en zeer intressante en concretre informatie verstrekt o.a.over de bekende kennels , waaronder ook deze die nog maar enkele jaren bestaan. Tenslotte vind ik de toelichtingen die bij de standaard gegeven worden zeer belangrijk . Een standaard bespreken is delicaat en moeilijk en ook keurmeester wagen zich er niet graag aan .Standaarden (raspunten) hebben dikwijls veel weg van “cryptografieën”. Met een bespreking van de Standaard moet echter ook de beginnende liefhebber zich een idee kunnen vormen over het gewenste exterieur en de manier waarop de schrijfster dit doet voor het Schipperke maakt dit zeer zeker mogelijk . Het is niet gemakkelijk om een uitgever te vinden voor een boek dat een ras behandelt dat zeker niet tot de populairste behoort en dan nog in het Nederlands geschreven is .Dat dit hier uiteindelijk toch voor mekaar is gekomen kan ons alleen maar verheugen .We zijn er  dan ook van overtuigd dat “Het Schipperke “ van mevrouw Rotgans zijn weg zal vinden naar de boekenkasten van de huidige en toe-komstige Schipperkes-liefhebbers en zal bijdragen tot het meer bekend maken van een nationaal ras waar we trots op zijn en ooit genoemd hebben  “de glinsterende parel aan België’s kynologische kroon”.R.Pollet

Lees meer »